Tutkittua tietoa messujen painoarvosta

MESSUJÄRJESTÄJÄT tuottavat kävijätutkimusten avulla taustatietoa kävijöiden profiileista, messuille tulemisen motiiveista ja kokemuksista eri messutapahtumista. Messujärjestäjiltä saa hyvät perustiedot mm. tapahtuman teemoista, tuoteryhmistä, kävijäprofiileista, messuilla käytetystä ajasta, kävijöiden ja näytteilleasettajien tyytyväisyydestä sekä kävijöiden käyntiuskollisuudesta. Käytä näitä tietoja hyväksesi.

Päättäjä Atlas
Päättäjä Atlas on johtava Suomessa toteutettu yritysten ja julkisen sektorin keski- ja ylimpään johtoon kohdistuva mediatutkimus. Siinä selvitetään päättäjien hankintapäätöksiin osallistumista eri hankinta-alueilla, tietolähteiden merkitystä sekä päättäjien mediakäyttöä. Tutkimuksessa on selvitetty mm. messutapahtumiin osallistumista. Päättäjä Atlas toteuttaa tutkimuksen joka toinen vuosi.

Markkinointiviestinnän määrä Suomessa
Markkinointiviestintään käytettiin vuonna 2010 tutkimuksen mukaan yhteensä 3,22 mrd euroa, josta mediamainontaan 1,35 mrd euroa, suoramarkkinointiiin 0,71 mrd euroa ja menekinedistämiseen 0,6 mrd euroa.

Markkinointiviestinnän suunnitteluun käytettiin 0,455 mrd euroa ja muuhun kuin suoramainonnan ja messujen tuotantoon 0,11 mrd euroa. Mediatoimistojen myyntikate kasvoi 10 % ja mainostoimistojen 12 %. Vauhdikkainta oli digitoimistojen kasvu: 15 %.

Tuotanto (ilman suoramarkkinointia ja messuja) kasvoi 8 %. Eniten kasvoi mainoselokuvien tuotanto, peräti 16 %.

Markkinointiviestintä kokonaisuudessaan nousi 4,6 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Mainonnan Neuvottelukunta seuraa vuosittain markkinointiviestinnän panostusten määrää >>

Messujärjestäjien teettämät kävijätutkimukset
Edellä mainittujen tutkimusten lisäksi on lukuisa määrä messujärjestäjien itsensä teettämiä tutkimuksia. Kysy lisää tutkittua tietoa tapahtuman järjestäjältä.

Messutarkastus
Messujärjestäjien Unioni kuuluvien yritysten järjestämien messujen, näyttelyiden ja tapahtumien luvut tarkistaa ja hyväksyy Levikintarkastus Oy:n alainen Messutarkastus.

Messutarkastukset tuottavat puolueetonta ja luotettavaa tietoa messujen kävijämääristä ja muista näytteilleasettajia, messukävijöitä ja tapahtumajärjestäjiä kiinnostavista asioista. Messutarkastusten ansiosta erilaisten messujen tehokkuutta markkinoinnin työkaluna voidaan arvioida objektiivisesti.

Lue lisää messutarkastuksesta ja tutustu messutilastoihin tästä>>