Messut on merkittävä media

Messut käyttää tehokkaasti hyväkseen henkilökohtaisten kohtaamisten voimaa. Digitaalisessa maailmassa kasvokkain kohtaamisten arvo ja merkitys on noussut suuremmaksi kuin koskaan aikaisemmin. Messut tarjoaa elämyksiä, tietoa, bisnestä ja yhteisöllisyyttä, kaikki yhdessä paketissa.

Messujen vahvuutena on suora vuorovaikutus tuotteita tai palveluja tarjoavan yrityksen ja niitä tarvitsevien asiakkaiden välillä. Vuorovaikutuksen vahvuutta lisää vielä se, että messuille asiakkaat tulevat omasta halustaan tutustumaan yrityksiin ja niiden tarjontaan. Messuilla yrityksen on mahdollista luoda suuri joukko laadukkaita asiakaskontakteja kustannustehokkaammin kuin perinteisellä myyntityöllä.

Messut on 5. suurin markkinointiviestinnän kanava Suomessa

Mainosalan järjestöjä edustava Mainonnan Neuvottelukunta on teettänyt TNS Gallupilla selvityksen, jonka mukaan markkinointiviestinnän määrä Suomessa vuonna 2010 oli 3,22 mrd euroa. Messut on 5. suurin markkinointikanava ja sen osuus ns. isosta mainoskakusta on n. 6 %.

Messut ovat merkittävä menekinedistäjä

Markkinointipanostusten jakautuminen eri
menekinedistämismedioiden kesken